Eindhoven.cc   Achtergrond informatie en handige links

De Griep / Influenza

En de zoektocht naar een medicijn


De Spaanse Griep van 1918
De ergste griep pandemie ooit was de Spaanse Griep van 1918.
De Spaanse Griep epedimie begon gedurende het laatste jaar van de Eerste Wereldoorlog en naar men schat stierven er tussen 40 en 60 miljoen mensen aan deze Spaanse Griep.
Gedurende de vierjarige Eerste Wereldoorlog stierven er 17 miljoen mensen door het oorlogsgeweld en tijdens de zesjarige Tweede Wereldoorlog stierven er zestig miljoen mensen. De Spaanse Griep zou dus in twee jaar; van maart 1918 t/m maart 1920, evenveel slachtoffers hebben kunnen gekost als tijdens de zes jaar van Tweede Wereldoorlog!
De eerste golf van de Spaanse Griep in april-juli 1918 verliep als een milde griep, doch men denkt dat dit ook een andere, mildere seizoensgriep geweest zou kunnen zijn.
De meeste slachtoffers vielen gedurende de tweede golf; een periode van 13 weken, tussen half september 1918 en half december 1918, grotendeels tijdens de Eerste Wereldoorlog, waaraan op 11 november 1918 een einde kwam.
In Nederland en België zien we dat vanwege het grote aantal sterfgevallen scholen en andere ruimten waar veel mensen samenkomen gesloten worden en dat men mond/neus maskers gaat dragen. In Nederland stierven er tussen de 30.000 en 40.000 mensen aan de Spaanse Griep en in België tussen de 20.000 en 30.000 mensen.
Dat een virus verantwoordelijk was voor de Spaanse Griep was toen nog on­be­kend, niemand had toen ooit nog een virus waar­ge­no­men. Een virus is zo'n 20 tot 100 maal kleiner dan een bacterie en is onder een optische microscoop niet te zien.
Door de oorlogssituatie waren veel mensen in een slechte conditie en hadden een verlaagde weerstand, ook antibiotica was nog niet ontdekt, zodoende kon men toen niet adequaat zoals heden met deze pandemie omgaan. De Spaanse Griep koste aan 2,5% van de wereldbevolking het leven, terwijl dat bij latere griep-epidemieën minder dan 0,1% was. Veel mensen stierven dan ook aan later optredende complicaties van de griep; zoals een bacteriële longontsteking. Het is zeer goed mogelijk dat de meeste mensen rond de Spaanse Griep van 1918 stierven aan een bacteriële longontsteking! Tegenwoordig hebben we sinds 1928 antibiotica, zodat de Spaanse Griep heden nooit zoveel slacht­offers zou kunnen maken als in 1918!
 (Bronnen: Dettmer Blz.220v.Doornum/v.Helvoort Blz.44-45, 53-55Bijl Blz.25, 100-101Bonneux Blz.166-169De Gooijer Blz.10, 104, 125, 135Kolata Blz.18, 25-27, 44Osterhaus Blz.76-77Rozendaal Blz.94-95Spinney Blz.16-17, 44-45, 56-57, 67-68, 90, 157, 239, 246-247Steenhorst Blz.38Vugs Blz.11 en 26-40AndereTijden.nlHistorischNieuwsblad.nlNIDI.nl BonneuxNIH.govNTVG.nlUGent.be Patrick DeboosereUGent.be Isabelle Devos  en  Wikipedia)


De Aziatische Griep van 1957
De Aziatische griep was een vogelgriepvirus dat vanuit China zich via Hongkong en Singapore verspreide over de wereld. Met name in China, Japan, India, de Verenigde Staten en in Europe vielen er veel slachtoffers. Tijdens de Aziatische grieppandemie van 1957/1958 stierven er wereldwijd tussen de 1 en 3 miljoen mensen op een wereld­bevolking van 3 miljard, dat is tussen de 0,034% en 0,1% van de wereldbevolking. Het sterftecijfer van de Aziatische griep is dus maximaal 0,1% of minder. In Nederland overleden er totaal zo'n 2200 mensen aan de Aziatische griep. Ik heb geen cijfers voor België kunnen vinden, wel vondt ik dat er in België tijdens de griepepidemiën van begin 1951 zo'n 15.399 mensen overleden begin 1960 stierven er 15.425 mensen vanwege de griep.  (Bronnen: Bijl Blz.25, 35Bonneux Blz.170-172De Gooijer Blz.11Osterhaus Blz.76-78Spinney Blz.254Steenhorst Blz.92Vugs Blz.41-47AndereTijden.nlNewScientist.nlNIDI.nl BonneuxNIH.govSinobiological.comUGent.be - griep van 1951 en 1960  en  Wikipedia)


De Hongkong Griep van 1968
De eerste melding van deze griep kwam uit Hongkong, doch het griepvirus zou mogelijk vanuit China naar Hongkong zijn gekomen. Tijdens de Hong Kong griep­pandemie van 1968/1969 stierven er wereldwijd tussen de 1 en 2 miljoen mensen op een wereldbevolking van toen zo'n 3,45 miljard mensen. Dat is tussen 0,03% en 0,06% van de wereldbevolking. De sterftecijfers van de Hongkong griep bleven dus ook onder de 0,1%.
 (Bronnen: Bijl Blz.25Bonneux Blz.170-172De Gooijer Blz.11Osterhaus Blz.76-78Spinney Blz.236, 254Steenhorst Blz.63, 92Vugs Blz.47-48AndereTijden.nlNewScientist.nlNIDI.nl BonneuxNIH.govSinobiological.com  en  Wikipedia)


De Varkensgriep van 1976
Op 4 Februari 1976 overleed de 18 jarige soldaat David Lewis, gelegerd in Fort Dix, New Jersey (V.S.) aan de griep. Ook andere soldaten kregen griepverschijnselen, men nam bij allen monsters af voor onderzoek. Analyse van het virus wees uit dat het bij vier soldaten, waaronder David Lewis, om een Varkensgriep virus ging dat nauw verwant leek te zijn aan het Spaanse Griep virus.
Het CDC (Centers for Disease Control and Prevention) kwam bijeen in een spoedvergadering en besloot dat er meer onderzoek nodig was en dat men voor de zekerheid alvast moest gaan beginnen aan het ontwikkelen van een vaccin. Men gaf 19 Februari 1976 een pers­con­ferentie, waarmee de pers behoorlijk aan de haal ging en de volgende dag in de kranten te lezen was dat de Spaanse Griep van 1918 mogelijk terug was. Uit het onderzoek onder de soldaten bleek dat zeker vijfhonderd mannen antistoffen tegen de varkens­griep hadden, en dus met dit virus besmet waren geweest.
In New Jersey, de omliggende dorpen en legenkampen trof men dit varkens­griep virus echter niet aan. Men besloot het zekere voor het onzekere te nemen en massaal vaccins te gaan maken om zoveel mogelijk kwetsbare mensen te kunnen gaan vaccineren voor het volgende griepseizoen. De beslissing om massaal te gaan vaccineren kwam grotendeels voort uit de vergelijking met de Spaanse Griep van 1918. Het vaccin werdt geproduceerd, getest en goedgekeurd. De vaccinproducenten konden zich echter niet verzekeren tegen eventuele schadeclaims veroorzaakt door bijwerkingen van de vaccins, zodat de overheid hiervoor garant moest staan. Op 1 oktober 1976 werden de eerste Amerikanen ingeënt en in december waren zo'n 40 miljoen Amerikanen ingeënt. Ruim een week na de eerste vaccinatie werden de eerste sterfgevallen gemeld. Zo'n 362 Amerikanen kregen Syndroom van Guillain-Barré als bijwerking van de vaccinatie, waarvan zo'n 19 mensen ten gevolge daarvan kwamen te overlijden. De griepvaccins vergrootte de kans dat men het Syndroom van Guillain-Barré kon krijgen 8 maal.
Hierdoor besloot men op 15 December 1976 met het vaccinatie programma te stoppen. De epidemie kwam er echter niet, het bleef bij één dodelijk slachtoffer: David Lewis.
Het geneesmiddel bleek erger dan de kwaal. Men had te haastig gereageerd en beslissingen gemaakt gebaseerd op angst, niet op wetenschappelijk onderzoek. Wellicht een harde leerschool.
 (Bronnen: Bonneux Blz.173De Gooijer Blz.11Kolata Blz.163, 169, 176-177, 186, 193, 210-211, 218, 227-228, 231-232De Wit Blz.194-195, 211AndereTijden.nlLareb.nl & Wikipedia)


De Mexicaanse Griep van 2009
Men bleek helaas niets geleerd te hebben van de situatie rond de Varkensgriep van 1976. Volgens A.C. de Gooijer had men het in 1976 duidelijk helemaal mis, het Spaanse Griepvirus zou volgens een door wetenschappers opgesteld schema zeker niet in 1976 maar pas in 1988 verwacht zou worden...
Het Spaanse Griep virus kwam echter maar niet terug, niet in 1988 maar volgens Prof.Ab Osterhaus mogelijk wel in 2009. In Februari 2009 trof men een nieuwe virusvariant aan bij een vijfjarig jongetje, een virusvariant van het Spaanse Griepvirus. Osterhaus bleek dus gelijk te krijgen. In April 2009 duikt het virus ook in Californië, Texas en later die maand ook in Canada, Engeland, Duitsland en Spanje op.
Osterhaus adviseerd de Nederlandse regering zo snel mogelijk opties te nemen op vaccins tegen het virus. Ook de WHO was geallarmeerd en deskundigen schatte in dat in het gunstigste geval er wereldwijd tussen de 2 en 7 miljoen doden zouden kunnen vallen en in het ongunstigste geval wanneer het virus net zo agressief was als tijdens de Spaanse Griep, dan zouder er tientallen miljoenen mensen aan dit virus kunnen overlijden. De paniek voor een dodelijke pandemie was niet alleen bij Osterhaus toegeslagen maar dit zagen we ook in respectabele medische tijdschriften zoals de Lancet en Science, die speciale website's openden gewijd aan de Mexicaanse Griep. Hiermee gaven ze een signaal af dat er echt wel iets heel ernstigs aan de hand was.
Zelfs toen na twee maanden meer cijfers van over de hele wereld bekend werden die lieten zien dat het een zeer milde griep was, bleef Osterhaus zich op angstgevoelens baseren en niet op wetenschappelijk onderzoek; volgens Osterhaus zouden velen kunnen sterven ten gevolge van deze griep.
De WHO riep op 11 juni 2009 de Mexicaanse Griep tot een pandemie uit; de eerste wereldwijde grieppandemie in 41 jaar. Voorheen moest er voor het uitroepen van een pandemie sprake zijn van een bepaald sterftecijfer, doch in april 2009 had men het criterium van een sterftecijfer geschrapt. Hoewel de WHO aan­gaf dat het nog altijd om een milde griep ging, was de classificatie van een pandemie het startschot voor het produceren van vaccins. Regeringen hadden contracten met de Farmaceutische Industrie afgesloten dat zodra het WHO een pandemie uitriep, deze contracten automatisch van kracht werden zodat er voldoende vaccins zouden zijn. De Nederlandse regering had echter geen contracten hiervoor afgesloten doch besloot 34 miljoen vaccins te bestellen, genoeg om iedereen tweemaal te vaccineren.
Wanneer later in Juni 2009 enkele mensen met de Mexicaanse Griep komen te overlijden duikt de pers vanuit de hele wereld hierop, we zien krantekoppen met dat het Killer-virus niet meer te stoppen is. Natuurlijk waren er ook genuanceerde geluiden te horen, doch de media wil kijkcijfers en focust dan al gauw op het slechte nieuws, de mogelijk vele doden.
Kortom, mede op advies van Prof. Ab Osterhaus werden er vele miljoenen geïnvesteerd in anti-griepmiddelen als Tamiflu® en aan vaccins, voor wat een van de mildste griepjes bleek te zijn. Wereldwijd stierven er 17.483 mensen aan de Mexicaanse Griep, in Nederland stierven er 60 mensen en in België waren dat 19 mensen. Bij een gemiddelde griepgolf sterven er in Nederland zo'n 4700 mensen aan de griep  (zie RIVM.nl).
Dus van een gevaarlijke pandemie vergelijkbaar met de Spaanse Griep zoals angst- en doemprediker Ab Osterhaus verkondige, was hier niet echt sprake. Er onstond ook veel ophef omdat Prof. Ab Osterhaus aandelen bleek te hebben in een bedrijf dat de vaccins produceerde... Prof. Ab Osterhaus werkt tegenwoordig voor de ESWI.org, een lobbygroep voor en gefinancieerd door de Farmaceutische Industrie. Follow The Money...
Het vaccin tegen de Mexicaanse Griep was geproduceerd met gebruik van een nieuwe, gepatenteerde techniek met gebruik van een adjuvant. Een adjuvant is een hulpstof die de reactie op de entstof versterkt, waardoor men hier veel minder van hoeft te maken. Het gepatenteerde adjuvant was het duurste onderdeel van het vaccin. Een ingrediënt van het gebruikte adjuvant in het Mexicaanse Griep vaccin is het omstreden squaleen, dat bij proefdieren een auto-immuumziekte veroorzaakt.
Het middel werdt desondanks goedgekeurd met de toezegging van een goede monitoring en ingrijpen mocht er toch iets mis gaan. Het Mexicaanse Griep vaccin werdt dus getest gedurende de toediening ervan op de bevolking, met de bevolking als test object. Dat het om een experimenteel vaccin ging werdt zoveel mogelijk van het grote publiek weggehouden, dit werd pas later bekend. Alleen de Poolse regering weigerde dat haar burgers gebruikt werden als proefkonijn voor dit nieuwe vaccin.
In Polen sterven er uiteindelijk 181 mensen aan de Mexicaanse Griep, wat deze griep ook in Polen tot een zeer milde griep maakt.
In de vaccins die in de Verenigde Staten gegeven werden tegen de Mexicaanse griep, zaten geen adjuvants die squaleen bevatten, in de VS werden deze experimentele vaccins niet goedgekeurd. In Europa keurde de EMA de vaccins met adjuvant die squaleen bevatten wel goed. Ernstige bijwerkingen zoals anafylactische shock, narcolepsie en tientallen sterfte gevallen werden in de doofpot gestopt en kwamen pas jaren later aan het licht. Vanwege de ondoorzichtige gang van zaken lieten veel mensen zich niet vaccineren. Uiteindelijk moesten 20 miljoen van de 34 miljoen vaccins die door de Nederlandse staat waren aangeschaft weggegooid worden. Kosten vermoedelijk tussen de 200 en 300 miljoen euro, daar kan je toch heel wat boeken voor kopen...
 (Bronnen: Bijl 2020 Blz.117-133Bijl 2021 Blz.46-47, 55-56Bonneux Blz.165, 183-188De Gooijer Blz.11Gøtzsche Blz.93Osterhaus 2006 Blz.62, 98-99Osterhaus 2009 Blz.88-90De Wit Blz.10-16, 26-27, 36, 48, 57, 64-65, 68-74, 83-88, 108-109, 150-152, 159, 169-170CDC.govEenVandaag.AVROTROS.nlGeneesmiddelen BulletinHulpverleningsforum.nlKennisopenbaarbestuur.nl - Trudy Tol Blz.46Mens-en-Gezondheid.infonu.nlNewScientist.nlNIDI.nl BonneuxNIH.govNOS.nlNU.nl griepdodenParool.nl griepdodenResearchgate.netTrouw.nl over PolenVolksgezondheidenzorg.info  en Wikipedia)


Griepepidemieën van 2015 en 2018
De griep epidemie van 2014/2015 was zwaarder dan die van de jaren ervoor. Tijdens deze epidemie stierven er in 21 weken 8.600 mensen meer dan gemiddeld in deze periode in Nederland en werden er 10.000 mensen met ernstige complicaties ten gevolge van de griep opgenomen in het ziekenhuis.
In België zien we ook een flinke toename, er zouden in het griepseizoen van 2014/2015 zes maal meer (totaal 4431) mensen sterven ten gevolge van de griep als in voorgaande jaren.
De griepepidemie van 2017/2018 vroeg nog meer slachtoffers; dat jaar stierven er in Nederland in 18 weken zo'n 9.400 mensen vanwege de griep en ruim 16.000 mensen moesten in het ziekenhuis opgenomen worden vanwege complicaties bij deze griep. In België verliep deze griep epidemie veel milder, tijdens het griepseizoen van 2017-2018 stierven er in 12 weken ruim 3100 mensen ten gevolge van de griep.
Toch kwamen zowel in Nederland als in België er tijdens het griepseizoen van 2017-2018 alarmerende berichten uit de ziekenhuizen. De Intensive Care's hadden tekort capaciteit om alle gevallen de nodige zorg te kunnen bieden zodat andere operaties uitgesteld moesten worden. Dit had o.a. te maken met dat het aantal ziekenhuisbedden in Nederland gedurende de periode van 2009-2018 met 4.900 bedden afgenomen was van ruim 44.800 naar ongeveer 39.900 bedden. Ook in België zagen we een daling met 11.510 acute ziekenhuisbedden van 46.472 naar 34.962 bedden tussen 1990 en 2019.
Daarbij heeft Nederland in vergelijking met de rest van Europa een zeer laag aantal IC-bedden per 100.000 inwoners: 6 IC-bedden, in België is dat beter met 18 IC-bedden per 100.000 inwoners. Gecombineerd met een toenemende vergrijzing en toenemende zorgvraag, was zeker 85% van de ziekenhuisbedden standaard in gebruik. Dit zorgde met de griepepidemie van 2018 voor grote problemen. Honderden geplande operaties moesten worden uitgesteld, personeel moest dubbele diensten draaien, patiënten moesten overgeplaatst worden naar andere ziekenhuizen. De griep-epidemie van 2018 zorgde voor een crisis in de gezond­heids­zorg, of althans de jarenlange bezuinigingen zorgden in 2018 voor een crisis in de gezondsheidszorg...
met dank aan het kabinet Rutte.
 (Bronnen: Verhaeghen Blz.52Fgov.be griep 2015BNNVARA.nl JoopBNNVARA.nl KassaDeStentor.nlGezondBelgië.be ziekenhuisbeddenInfluenzastichting.nlMedicalFacts.nl griep 2015NoordHollandsDagblad.nl griep 2018NOS.nl griep 2016NOS.nl IC-beddenNU.nl ziekenhuisbeddenParool.nl griep 2018RIVM.nl griep 2015RIVM.nl griep 2018Sciensano.be griep 2018Symptomengriep.comTrouw.nlVolksgezondheidenzorg.info griep 2010-2020Volksgezondheidenzorg.info ziekenhuisbeddenVRT.be griep 2015wiv-isp.be griep 2009-2019  en  wiv-isp.be griep 2018)


Anti Virale middelen
Oseltamivir (Tamiflu®) en Zanamivir (Relenza®) zijn anti-virale middelen die de duur en de ernst van de griep zouden moeten verminderen en het besmettingsrisico verlagen.
Een overkoepelende studie vanuit het Cochrane Inst. waarin men zoveel mogelijk studie's naar deze anti-virale middelen bestudeerde, gaf als resultaat dat Oseltamivir (Tamiflu®) en Zanamivir (Relenza®) het verloop van de griep ongeveer met een halve dag verkorten en dat er geen bewijs is dat deze middelen het verspreiden van de griep voorkomen of complicaties en ziekenhuisopname voorkomen. Oseltamivir (Tamiflu®) en Zanamivir (Relenza®) kunnen ook bijwerkingen hebben, bij sommige mensen veroorzaakten ze misselijkheid, hoofdpijn en hallicunaties. Daarbij zijn wereldwijd zeker 80 mensen overleden door gebruik van Oseltamivir (Tamiflu®).
Het kruidenmiddel Echinacea (Enchinaforce®) van Dr.A.Vogel bleek een vergelijkbare en zelfs iets betere werking te hebben, zonder de kans op de vervelende bijwerkingen en complicaties.
Oseltamivir (Tamiflu®) en Zanamivir (Relenza®) zijn alleen op recept via de huisarts te verkrijgen doch het beter werkende Enchinaforce® kan je zonder recept kopen bij een drogist...
Jammer dat meerdere landen grote voorraden Oseltamivir (Tamiflu®) aangelegd hebben...
(Bronnen: Bijl Blz.103-115Bonneux Blz.165, 176-178Gøtzsche Blz.101-104Osterhaus 2006 Blz.90-93, 107Osterhaus 2009 Blz.134-139Rozendaal Blz.60, 96-97De Wit Blz.42, 96-97, 115-120BMJ.comCochrane.orgForbes.comGeneesmiddelen Bulletin TamifluGeneesmiddelen Bulletin ZanamivirGezondheidenWetenschap.be Jan.2014GezondheidenWetenschap.be April 2014theGuardian.comNIH.gov Echinaforce®NIH.gov Echinaforce®NTVG.nlScienceDaily.comScientificFreedom - Tamiflu lezing YouTubeVoedingsgeneeskunde.nl  en  Wikipedia)


Het vaccin tegen de griep
In mijn jeugd heb ik zoals bijna iedereen het DTP-vaccin gekregen en ben ik o.a. gevaccineerd tegen de mazelen (je had rond 1965 nog geen BMR-vaccin). Nadat ik me op m'n 38ste had laten omscholen naar Verzorgende I.G. kreeg ik van mijn werkgever nog voor m'n diplomering in 2007 ook een He­pa­ti­tis B vaccinatie aan­ge­bo­den, omdat je in de zorg immers mensen met open wonden verzorgt, injecties geeft met o.a. Vitamine B of Insuline, waarbij de kans bestaat dat je met bloed van cliënten in aanraking komt tijdens de wondzorg of wellicht via een prik­ongelukje, waarbij je jezelf per ongeluk prikt nadat je een client een injectie gegeven hebt. Ik ben al vanaf mijn achttiende kritisch zodat ik ook nu eerst eens ging kijken wat zo'n Hepatitus B vaccinatie nu inhoudt; wat wordt er dan allemaal in je lichaam gespoten? Wat zijn de mogelijke bijwerkingen?
Nadat ik alle voors en tegens gelezen had besloot ik dat het zinnig was me te laten vaccineren tegen Hepatitus B. Ik kreeg toen met enige weken ertussen tweemaal een vaccin en daarna werd er bloed afgenomen om te kijken of ik genoeg antistoffen had, waarvan ik in mei 2006 bericht kreeg dat dit inderdaad het geval bleek te zijn. Gelukkig heb ik geen last van eventuele bij­wer­kin­gen gehad en sta ik tot op de dag van vandaag geheel achter m'n beslissing me te laten vaccineren tegen Hepatitus B.
Twee jaar nadat ik m'n Verzorgende I.G. diploma had behaald ben ik in 2009 een opleiding tot Verpleegkundige gaan volgen, vanaf oktober 2011 begon ik als verpleegkundige te werken, en sinds Maart 2014 bij mijn huidige werkgever als verpleegkundige in de thuiszorg. Om bij te blijven in mijn vakgebied lees ik o.a. prive het tijd­schrift Medisch Dossier en via m'n werkgever het tijdschrift de Nursing.
In de Nursing van November 2019 stond een artikel over In­flu­en­za. Hierin was op bladzijde 25 te lezen dat de werk­zaam­heid van het griepvaccin gemiddeld 50% was, dat de effectiviteit echter wisselt afhankelijk van de overeenkomst tussen het vaccin en het griepvirus en dat het vaccin beter werkt bij jongeren dan bij ouderen. Dus bij de kwetsbare groep werkt het vaccin minder dan 50% en het werkt het beste bij jongeren, die toch al niet zoveel complicaties hebben bij de griep.
Dit riep bij mij vraagtekens op... Het artikel bood hierover verder geen informatie, dus ik ging verder zoeken...
Ik vondt een studie van het Cochrane Inst. waarin men de resultaten van 50 studies naar de effectiviteit van griep vaccinaties had onderzocht. Uit deze overzichts-studie bleek helaas dat het Griepvaccin tot op heden weinig doet, gezonde mensen zijn hooguit iets minder lang ziek, doch er is geen effect gevonden bij het voorkomen van complicaties, het voorkomen van sterfte of het voorkomen dat anderen met het virus besmet worden... Wanneer het griep-vaccin weinig overeen blijkt te komen met de heersende griep van dat moment, is er logi­scher­wijze geen werkzaamheid te constateren. In 2019 bleek de overeenkomst tussen het griepvaccin en de heersende griep echter groot te zijn, hoewel er minder mensen aan de griep stierven dan tijdens de griep epidemie van 2018, was de sterfte van de griep echter groter dan in het griepseizoen van 2010-2011 en 2011-2012, zodat we eigenlijk niet kunnen concluderen dat de griepvacinatie van 2019 nu enig effect heeft gehad.
Het artikel uit de Nursing van November 2019 had grotendeels gelijk, het griepvaccin is gemiddeld 50% effectief bij mensen onder de 65 jaar en de effectiviteit bestaat eruit dat het vaccin de tijd dat men ziek is met ongeveer een halve dag verkort. Bij oudere mensen boven de 65 jaar heeft men een risicoverlaging voor het krijgen van de griep van 3,5% tot 6% kunnen vinden, doch men vondt geen effect betreffende eventuele complicaties, ziekenhuisopname's of sterfte.
De jaarlijkse griepvaccinatie's voorkomen dus bij alle leef­tijds­groe­pen geen complicaties, voorkomen geen ziekenhuisopnames en voorkomen geen sterfte ten gevolge van de griep.
 (Bronnen: Dick Bijl Blz.27, 68-70, 76-81, 92, 97, 137-139Bonneux Blz.172-173Gøtzsche Blz.96-97, 104-110, 131-136Kolata Blz.172-173Rozendaal Blz.55-57, 84Spinney Blz.232-234De Wit Blz.88-89, 94, 190-192BNNVara.nl  en  BNNVara.nlCochraneLibrary.comGeneesmiddelen BulletinNIH.govTheLancet.comNU.nl RIVM.nl  en  Wikipedia)


Jezelf vaccineren
om anderen te beschermen?

Men hoort wel van politici zonder medische achtergrond dat zorgpersoneel zich zou moeten laten vaccineren tegen de griep om de zwakke groep die ze verzorgen te beschermen.
Dit is uiteraard een zeer nobel streven en indien dit inderdaad zo zou werken, is daar veel voor te zeggen.
Helaas wijst wetenschappelijk onderzoek uit dat het vaccineren van zorgpersoneel geen effect heeft op het verspreiden van de griep, op het voorkomen van complicaties bij de griep onder de kwetsbare groep die men verzorgde zoals bijvoorbeeld een longontsteking, het voorkomt geen ziekenhuisopname's en het voorkomt geen sterfte bij de kwetsbare groep die door de gevaccineerde Verzorgenden en Verpleegkundigen verzorgd worden.
Verzorgenden en Verpleegkundigen die gevaccineerd zijn tegen de griep kunnen het virus nog steeds overdragen, vaccineren kan een schijnveiligheid creëren waardoor men mogelijk minder hygiënische maatregelen handhaaft zoals handen wassen en men zodoende de kans vergroot om patiënten aan te steken. Zelfs op de website van het RIVM is te lezen dat de griepvaccinatie niet voorkomt dat men niet-gevaccineerde mensen kan besmetten  (RIVM.nl 2de vraag).
Jezelf tegen de griep laten vaccineren om anderen te beschermen is dus duidelijk onzin. Een groot deel van verpleegkundigen en artsen, in de V.S. zo'n 70%, laat zich dan ook niet vaccineren tegen de griep, wellicht omdat ze beter geïnformeerd zijn in combinatie met hun ervaringen in de praktijk. In België laten zo'n 60% van de verzorgenden en verpleegkundigen zich niet vaccineren tegen de griep, in Neder­land is dat ongeveer 55%.
 (Bronnen: Dick Bijl Blz.83-84, 143-145Gøtzsche Blz.81, 104-110, 131-136De Wit Blz.164-167CochraneLibrary.comGezondheid.beLibis.beNursing.nl RIVM.nl  en  Wikipedia)

De logica hierachter is vrij simpel. Ik heb in mijn hele leven éénmaal de griep gehad, waar ik behoorlijk ziek van was, maar al ruim 20 jaar heb ik totaal geen griepklachten gehad.
Stel ik kom in aanraking met het griepvirus: gedurende de incubatietijd van 5 tot 7 dagen voordat je echt ziek wordt, kan ik anderen besmetten  (Zie RIVM en Influenzastichting.nl). Mijn immuumsysteem ruimt het virus vrij snel op zodat ik niet echt ziek wordt, maar ik heb wel anderen kunnen besmetten.
Nu neem ik een griep-vaccin, dat stomtoevallig 100% matcht met het dan heersende griepvirus. Ik kom in aanraking met het griepvirus. Gedurende de incubatietijd kan ik andere besmetten. Mijn immuumsysteem herkend het virus vanwege de vaccinatie en ruimt het vrij snel op, ik wordt niet echt ziek, maar ik heb in de incubatie tijd wel anderen kunnen besmetten.
Ergo, wat is het verschil? Geen!!!
Of mijn immuumstysteem het virus nu zonder of met hulp van een vaccin uitschakelt, het risico dat ik anderen besmet blijft hetzelfde. Vaccins tegen de griep en de griep zelf doen precies hetzelfde: ze veroorzaken een reactie van het immuunsysteem om geheugencellen aan te maken, zodat je immuunsysteem ze later herkent en uitschakelt. Je verandert met vaccins niets aan de incubatietijd!  (Zie Dettmer Blz.291).
Vaccineren tegen griep lijkt mij daarom dan ook volslagen onzin wanneer de enige reden zou zijn om de kwetsbare groep die ik verzorg te beschermen, zelfs in het meest utopische geval dat het griepvaccin 100% zou matchen met het rondgaande griepvirus!
In de praktijk is het griepvaccin wanneer ik dat zou nemen in het gunstigste geval slechts zo'n 50% effectief  (Nursing Nov.2019 Blz.25) , zodat ik, wanneer ik het griepvaccin zou krijgen, ik zowiezo 100% gegarandeerd de kwetsbare groep die ik verzorg zou kunnen besmetten wanneer ik in aanraking zou komen met een griepvirus. Dan zijn goede handhygiëne e.d. dus veel zinniger!
Ikzelf behoor dus tot de verpleegkundigen die er niet over peinzen om een griepvaccin te nemen, geen zinloos geprik in mijn arm!


Conclussie
Men is regelmatig bang voor een terugkeer van een ernstige griep-pandemie zoals ten tijde van de Spaanse Griep in 1918. Dat er toen zoveel slachtoffers zijn gevallen komt mogelijk doordat deze pandemie zich tijdens het einde van de Eerste Wereldoorlog afspeelde en veel mensen door stress en schaarste verzwakt waren, waardoor de griep een grotere impact kon hebben. Verder kwam ik in verscheiddene bronnen tegen dat veel mensen toen stierven aan een longontsteking als complicatie die veel bij de griep optreed. In die tijd had men nog geen anti-biotica, zodat veel mensen aan deze complicatie stierven. We zijn nu ruim 100 jaar verder en een griep-epidemie zoals de Spaanse Griep is nooit meer voorgekomen, hoewel we wel griepvirussen hebben gezien die hier erg op leken, zoals tijdens de zeer milde Mexicaanse Griep.
Anti-griepmiddelen en griepvaccins blijken de periode dat mensen onder de 65 jaar ziek zijn met ongeveer een halve dag te kunnen verkorten, doch hebben geen effect bij mensen boven de 65 jaar. Bij alle leeftijdsgroepen blijken deze middelen geen effect te hebben betreffende het voorkomen van complicaties, het voorkomen van ziekenhuisopnames, het voorkomen van sterfte en op het voorkomen van doorgifte van het griepvirus aan anderen.
Het griepvirus blijkt te veranderlijk om deze te kunnen bestrijden met anti virale middelen en vaccinaties. Miljoenen investeren in anti-griep middelen en in grootschalige griep-vaccinaties is dus volstrekt zinloos en weggegooid geld.
Je kan dan beter Enchinaforce® of een paracetamolletje nemen.
En nee, ik heb geen aandelen in deze middelen, ik heb helemaal nergens aandelen in, ik koop boeken.

Martin Roek

Terug

Gebruikte bronnen
Bij de bovenstaande onderwerpen staan linken naar de gebruikte bronnen. Hieronder een toelichting wat dit voor organisaties zijn:
 • ACPjournals: American College of Physicians, invloedrijk medisch tijdschrift.
 • BMJ.com: The Britisch Medical Journal is een van de oudste medische tijdschriften waarin gerenommeerd en peer-reviewed onderzoek naar geneeskundige onderwerpen wordt gepubliceerd.
 • CDC.gov: Centers for Disease Control and Prevention, overheidsinstelling in de Verenigde Staten dat zich bezighoud met het opsporen en voorkomen van ziekten.
 • Cochrane Inst.: invloedrijk instituut gericht op het verzamelen en beoordelen van wetenschappelijk medisch onderzoek.
 • Geneesmiddelen Bulletin: Tijdschrift dat onafhankelijk nieuwe farmaceutische producten evalueert voor artsen en apothekers. Dick Bijl was vanaf 1995 redacteur en vanaf 2005 t/m 2017 hoofdredacteur van het Geneesmiddelen Bulletin.
 • Influenzastichting.nl: Stichting gefinancierd door de farmaceutische industrie (door Mylan, Sanofi, Seqirus en GlaxoSmithKline) die o.a. griepvaccins produceren. Vanzelfsprekend zul je hier dan ook geen kritsche geluiden tegenkomen rond de griepvaccins; het enige doel van de stichting is het promoten van de griepprik voor hun sponsors.
 • NEJM - New England Journal of Medicine: Een van de invloedrijkste en meest gerespecteerde medische tijdschriften in de wereld, even belangrijk voor de interne geneeskunde als Nature en Science voor de algemene wetenschappen. Samen met het British Medical Journal (BMJ), The Lancet, het Canadian Medical Association Journal, het Journal of the American Medical Association en de Annals of Internal Medicine vormt het een kern van de zes meest toonaangevende medische tijdschriften in de wereld.
 • NIH.gov: National Institutes of Health, overheidsinstelling in de Verenigde Staten toegelegd op Medisch Onderzoek.
 • ResearchGate: Social Netwerk voor wetenschappers om informatie en onderzoeken met elkaar te delen.
 • RIVM: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Nederlandse overheidsinstelling gericht op volksgezondheid en een veilig leefmilieu.
 • The Lancet: The Lancet is een Brits, peerreviewed medisch tijdschrift, dat wekelijks wordt uitgebracht door de Lancet Publishing Group. Het ontleent zijn naam aan het lancet, een chirurgisch mesje (scalpel). The Lancet wordt door veel medische wetenschappers beschouwd als een van de meest gerenommeerde wetenschappelijke tijdschriften.
 • Institute for Scientific Freedom: opgericht door de Deense Professor Peter Gøtzsche. Gøtzsche was een van de mede oprichters van de Cochrane Collaboration in 1993 en werd in 2017 gekozen als medelid van het bestuur van het hierboven besproken Cochrane Instituut. Wegens zijn kritiek op belangenverstrengeling binnen het Cochrane Instituut werd hij hier in 2018 uitgezet, waarna nog vier bestuursleden hun lidmaatschap opzegden en het instituut inter­na­tio­naal veel kritiek over deze gang van zaken kreeg  (Zie  ISDBweb.org  en  MaryanneDemasi.com). Gøtzsche starte in 2019 het Institute for Scientific Freedom als onafhankelijke tegenhanger, het instituut is gericht op onafhankelijk wetenschappelijk medisch onderzoek.Spaanse Griep ziekenzaal, V.S. 1918
Gina Kolata
Laura Spinney
VirussenDirecte link naar deze pagina:

Eindhoven.cc/griep.php

Reinold Vugs

De angst voor de feiten en de pandemieDick BijlDirecte link naar deze pagina:

Eindhoven.cc/griep.php
Daan de Wit
Luc BonneuxDirecte link naar deze pagina:

Eindhoven.cc/griep.php


Directe link naar deze pagina:

Eindhoven.cc/griep.php


Griepvaccin bij 65+ blijkt zinloos


Directe link naar deze pagina:

Eindhoven.cc/griep.phpDick BijlDirecte link naar deze pagina:

Eindhoven.cc/griep.php

www.ScientificFreedom.dk

396